SKAL
DERE FISKE?

Laksefiske når det er sesong for dette fra medio mai til ut i august måned. Fiskekort, fiskeutstyr og eventuelt båt kan vi ordne for dere.